Image

KROK 3

Pierwsze logowanie do systemu OK@net RWD

Podczas pierwszego logowania wprowadzamy otrzymany z Banku Identyfikator.

Uwaga!!! Jeżeli logowałeś się już do systemu OK@net Twój identyfikator nie uległ zmianie.

Podczas pierwszego logowania wpisujemy ten sam login co do systemu OK@net

Wpisujemy hasło a następnie możemy dodać urządzenie z którego się logujemy do urządzeń zaufanych.