Image

KROK 7

Kończenie parowania EBO Token Pro

Potwierdź zmianę starą metodą autoryzacji (tokenem lub sms).

Następnie należy przypisać nowy Token Pro. W tym celu w Ustawieniach w Metodach autoryzacji wybieramy zakładkę Przypisz metody autoryzacji.

Sprawdzamy czy nowy Ebo Token Pro jest przypisany do każdej metody. Jeżeli nie to klikamy Zmień metodę i zatwierdzamy starą metodą autoryzacji.

Sprawdzamy również czy nowy EBO Token PRO przypisany jest do Logowania Dwuetapowego. W tym celu w Ustawieniach w Zabezpieczeniach wybieramy zakładkę Logowanie dwuetapowe. Jeżeli nie jest przypisany to zmieniamy metodę autoryzacji na nowy token EBO Token PRO.